Dotacja

Fundusze Unijne

„Rozwój przedsiębiorstwa PROFIMMER poprzez innowacje”

Nr projektu: RPLD.02.03.01-10-0393/23-00

 

Całkowita wartość projektu: 1 206 109,65 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 835 401,89 PLN

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP / 2.3.1: Innowacje w MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

Okres realizacji projektu:

19.10.2021 r. - 31.12.2023 r.

Cel projektu - wdrożenie innowacji w firmie PROFIMMER Beata Stępień polegającej na wprowadzeniu do praktyki gospodarczej nowych produktów [tj. innowacyjnego dachowego świetlika fotowoltaicznego o klasie odporności ogniowej REI30 oraz innowacyjnego świetlika dachowego wyposażonego w wypełnienia w postaci modułów fotowoltaicznych (bez odporności ogniowej)] oraz znacząco ulepszonej metody produkcji stolarki aluminiowej.

Wsparcie podmiotu przyczyni się do stosowania przez firmę rozwiązań innowacyjnych oraz do zwiększenia jej konkurencyjności, a tym samym do rozwoju firmy.

 

Zadania projektowe:

1) wdrożenie innowacji w firmie - zakup centrum obróbczego CNC z elektroniczną obcinarką dwugłowicową z ostrzem, stacji sprężonego powietrza, zestawów komputerowych oraz platformy programistycznej;

2) wdrożenie ekoinnowacji w firmie - zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię i obniżenia rachunków firmy za prąd.

 

Założone w projekcie wskaźniki produktu:

- Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI01) – 1

- Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI02) – 1

- Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI06) - 370.707,76 zł

- Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (CI29) - 1

Założone w projekcie wskaźniki rezultatu:

- Liczba utrzymanych miejsc pracy – 1 EPC

- Liczba wprowadzonych innowacji produktowych – 2 szt.

- Liczba wprowadzonych innowacji procesowych – 1 szt.

 

projekt_ue.jpg

Biuro handlowe:
ul. Lipowa 7
97-400 Bełchatów
tel. 503 550 505

logo

Produkcja / magazyn:
ul. Kolorowa 25
(teren Boruty)
95-100 Zgierz
tel. 508 17 17 71

Siedziba: PROFIMMER Beata Stępień, ul. Wojska Polskiego 2, 97-400 Bełchatów
tel. +48 503 550 505 email: biuro@profimmer.pl

Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności